bild

bild

bild

Barn- och ungdomsbild

Jag blev för första gången uppmärksammad på barnets bildskapande vid en föreläsning 1956 när jag studerade på Valands konstskola i Göteborg av min professor Torsten Renqvist. Han visade upp Herbert Reads bok Uppfostran genom konsten som det året kommit ut på svenska. Jag läste den då, men ett tiotal år senare även tillsammans med flera andra böcker som Read skrivit.

Det som kom att fängsla mig i barnbilden, var barnets tidiga skapande, innan vuxenvärldens verbala och logiska tänkande blivit dominerande. Något som kom att stämma överens med mitt eget bildskapande. Det direkta och spontana skapandet inspirerade mig. En av mina viktigaste frågeställningar när det gäller barnbilden har också varit hur vi ska kunna bevara och utveckla denna intuitiva skaparkraft hos människan upp genom åren. Jag hade också vissa bildpedagogiska experiment med mina egna fyra barn, senare också barnbarn. Genom deras bildskapande har jag sökt komma åt hur de tänkte och såg på tillvaron.

Litteratur:

Barn och bildspråk. Ingår i min bok Kreativitet och medvetenhet (Gidlunds 1975). (polariserande metodik)

Herbert Read – en modernismens propagandist. Ingår i Den Åldrade Modernismen: Karl-Olov Björk m.fl. (Gidlunds 1977).

Fotboll är vårt spel – Publiken, laget, dramatiken och massmedia (Cikada 1981). En bok om fotbollslaget Hammarby och Stockholms Söder som jag skrev och två av mina söner Martin och Jockum illustrerade.

Barn och bildspråk – Varför barn slutar måla och teckna. Ingår i min bok Bilden i det postmoderna samhället (Gidlunds 1989 och 1992). (bildsemiotik/bildanalys)

Ett brev till Herbert Read! Ingår i min bok Bilden i det postmoderna samhället (Gidlunds 1989 och 1992). (bildsemiotik/bildanalys) Texten emanerar från föreläsningen A letter to Herbert Read som jag höll vid INSEA-kongressen i Stockholm 1988.

Barn och bildspråk och Naturalism och kulturism i bildpedagogiken. Två kapitel ingår i ett nordiskt samarbetsprojekt Barns bildspråk: Hasse H m.fl. (Carlssons 1991). Boken har både svensk och engelsk text: Children´s Pictorial Language.

Det försummade bildspråket. Ingår i Tidsbilder – Perspektiv på skola och bildskapande under 150 år, red. U Lind/K Hasselberg/B-M Kühlhorn (Utbildningsradion 1992).