bild

bild

Konstpedagogik

I många fall går det inte att skilja konstpedagogik från bildpedagogik. Och det finns heller ingen anledning att göra det. Ibland kan jag dock tycka det är viktigt, när en bild eller ett verk står för något specifikt som bilder i allmänhet inte förmedlar. Skillnaden kan också handla om värdering. Genom att koppla bild samman med pedagogik utesluter man konsten. Jag ska exemplifiera med två exempel från egen praktik.

   I Konstfacks bildlärarutbildning arbetade vi med två pedagogiska projekt på 1970 talet: Bild och myt (1976) och Stockholms blodbad (1979). Enligt min mening var båda projekten inte bara konstpedagogiska utan även konstpedagogiskt förnyande. Vad som talade för konstnärligheten var i första hand medverkan av bildskaparna Karl-Olov Björk, Björn Eneroth och Hanns Karlewski.  Förutom sin lärarverksamhet vid Konstfack var de utbildade till konstnärer vid Konstakademien. Båda projekten presenterades också på Moderna museet. Stockholms blodbad kom dessutom att röna stor massmedial uppmärksamhet i Danmark när det ställdes ut i Århus och Köpenhamn. Dramats huvudperson den danske unionskungen Kristian II bidrog naturligtvis till detta. Impopulär med tillmälet ”Tyrann” i Sverige gick han alltid under tillnamnet ”den gode” i Danmark.

   Vad som talar för den konstpedagogiska förnyelsen var det metodiska greppet. Samtliga iscensättningar som skisserats av mig utarbetades av hela kollektivet som också fördelade arbetsuppgifterna. Jag arbetade också som en samordnande kurator fast ingen på den tiden var införstådd med det begreppet.

   Tanken med projekten var att lärarna i lärarutbildningen skulle påvisa nya sätt att arbeta med politiskt aktuella frågor (Bild och myt) och levandegöra den svenska historien (Stockholms blodbad). Studenterna arbetade sedan med liknande projekt. (polariserande metodik)

Litteratur:

Bild och myt 1976, Nordström G Z (Gidlunds)

Stockholms blodbad – Ett drama från 1520 i bild och text 1981(Cikada).

I samband med Konstfacks 150-årsjubileum 1994 och utgivningen av Tanken och handen – Konstfack 150 år (Page One)har jag skrivit ett kapitel om den svenska bildlärarutbildningens historia.

Gert Z Nordströms Inledningsanförande till Bild, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, Nordisk symposium på Konstfack 17-18 mars 1994. Rapport från symposiet: Kersti Hasselberg och Ulla Lind (Institutionen för bildpedagogik – Konstfack – Stockholm)