Foto av Gert Z Nordström.

Gert Z Nordström, f. 1931, professor, bildforskare, konstnär.

1951-1954

studier vid slöjdföreningen skola (nu HDK), Göteborg.

1954-1958

studier vid Valands konsthögskola, Göteborg.

1962

examinerad teckningslärare vid Konstfack, Stockholm.

1968-1990

bitr. rektor och prorektor vid Konstfack.

1968-1984

föreståndare och prefekt för högskolans bildlärarutbildning.

1985

professors namn.

1990-1996

professor i bildpedagogik vid Konstfack.

1996-1999

professor i kommunikationsvetenskap vid högskolan i Jönköping.

2000-2002

professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.

bild

bild

Gossen som inte ville sluta skolan

Denna bok är självbiografisk och handlar mycket om hur jag med en ny pedagogik och bildteori bidrog till en ny syn på bild- och konstanalys och att vi i dag har ett bildämne i skolan som skiljer sig från det gamla ämnet ”teckning” Jag beskriver hur en entusiastisk lärar- och elevkår i bildlärarutbildningen vid Konstfack jobbade kreativt och fantasifullt under revoltåren 1968 och framåt. I boken finns också spännande moment från den omvälvande tiden i Göteborgs konstliv på femtiotalet då jag studerade vid Valands Konsthögskola för Endre Nemes och Torsten Renqvist.

Boken kostar 250:- + frakt (65:-) och kan köpas direkt från mig.

Bilders innehåll

Min senaste bok Bilders innehåll är utgiven på Rojal Förlag i maj 2016. Bland kapitlen finns: "Stillbilden och montaget", "Konst och katastrofer", "När konsten tjänade nationalstaten", "Uppfostran genom konsten" och "Den svenska bildpedagogiken under 150 år".

Boken kostar 150:- + frakt (65:-) och kan köpas från Rojal Förlag, Göteborg eller direkt från mig.

gertznordstrom@yahoo.se
Insätts till Gert Nordström, bankgiro: 762-1444