bild

bild

bild

bild

bild

Nyhetsbild

En av mina uppgifter i bildlärarutbildningen på Konstfack var att ta särskilt ansvar för massbilden (reklambild, nyhetsbild, propagandabild etc.).  Jag har haft regelbundna kontakter med svensk masskommunikationsforskning och under tre decennier årligen medverkat på svenska, nordiska och internationella konferenser. Utöver sedvanliga papers och föreläsningar har detta lett till ett tiotal forskningsuppdrag för Styrelsen för Psykologiskt försvar och Krisberedskapsmyndigheten om bildens roll i nyhetsförmedlingen. Min första rapport är från 1986 och handlar om ubåtsjakten i Karlskrona skärgård och  ingår i min bok Påverkan genom bilder – En studie av olika bildtypers påverkningseffekter (Psykologiskt försvar nr 133).

Övriga rapporter och artiklar om nyhetsbilden:

Krigsutbrottet och de svenska massmediebilderna 1992, Nordström G Z. Ingår i Svenskarna, medierna och Gulfkriget, red: Roland Nordlund (Psykologiskt försvar nr 158-1).

Estonia – Bilder av en katastrof 1996, Nordström G Z (Styrelsen för psykologiskt försvar, rapport 168-4).

The Dramaturgics of the Newspaper Page, Nordström G Z.  Ingår i The Nordicom Review of Nordic Resarch on Media & Communication No. 1/1996, Special issue. Nordic conference on mass communication research 12. Finns även på svenska.

Första sidan i allmänhet – JPs i synnerhet 1998. Ingår i En lokaltidning och det offentliga samtalet, red: Nordström G Z (Jönköping University Press).

Från löpsedel till webb – En studie av den iscensatta nyheten i papperstidningen 1999, Nordström G Z och Åstrand Anders (Styrelsen för psykologiskt försvar Rapport 176).

Nyhetsbilden i dramafabriken, Nordström G Z. Ingår i Nyhetsbilder Etik – Påverkan 2000. (Styrelsen för psykologiskt försvar, meddelande 154).

Terrorkriget i kvällspressen – En studie av hur Aftonbladet och Expressen presenterade attentaten mot USA den 11 september 2001, vedergällningen mot Afghanistan den 7 oktober och jakten på Usama bin Ladin 2002, Nordström G Z (Styrelsen för psykologiskt försvar, Rapport 184).

När bilden ljuger och inte ljuger, Nordström G Z. Ingår i Kriget & sanningen, (Publicistklubbens årsbok 2002).

Bagdad-Bob, menige Jessica Lynch och Cirkus Saddam – Irakkriget iscensatt i svenska medier 2003, Nordström G Z (Krisberedskapsmyndigheten 2003:1).